Dræn / afvandingsgruppen

Gruppen blev nedsat på generalforsamlingen i 2016 efter at mange grunde i området blev oversvømmet. Gruppen skal derfor se nærmere på mulige løsninger i forhold til problemerne med grundvand og oversvømmelserne i området.

Dræn/afvandingsgruppen anno 2017 har følgende medlemmer:

Jesper Poulsen, Plantagestien 2
jesper.poulsen@nordjyske.dk

Vagn Brøndum, Havpilen 1-3

Kim Tørnsø, Strandgårdsvej 1A
kim@kida.dk

Jørn Nielsen, Havpilen 8
jn@soh.dk

Carsten Hedegaard Andersen, Solkærvej 2
cahan24@gmail.com

Peter Johannessen, Rønne Allé 30C
pgj@ls-windpower.com

Jes Retbøll, Dragsmurvej 28
jes.retboell@oncable.dk