Medlemsskab

Grundejerforeningen Dragsmur

Vi er rigtigt mange medlemmer i Grundejerforeningen Dragsmur, men dækker dog ikke området 100 %. Er du nytilflyttet eller af anden årsag ikke medlem, vil vi meget gerne byde dig velkommen.

Et medlem koster 1.000,00 kr. i indmeldelsesgebyr og herefter et årligt kontingent der p.t. er på 400,00 kr. Medlemskab er ikke personligt, men knyttet til den matrikel dit hus ligger på og overdrages ved eventuelt ejerskifte.

Grundejerforeningen ejer “Særbækhuset” – Særbækvej 12, Begtrup, samt strandgrunden lige før Dragsmur. Disse unikke perler ligger direkte ned til Begtrup Vig og er rammerne om en lang række af vores aktiviteter og hyggestunder.

Du har som medlem af foreningen mulighed for at leje en båd/jolleplads ved stranden ud for Særbækhuset til en årlig pris på 100kr. Der vil i forbindelse med opsætning af badebroen også lægges slisker på stranden, så båden/jollen kan køres ned til stranden/bredden i sommersæsonen.

Foreningens formål er først og fremmest:

  • At repræsentere og varetage medlemmernes interesse i forbindelse med de, medlemmerne tilhørende grunde, herunder spørgsmål vedrørende skatter og afgifter. Tvistigheder vedrørende hegn, skel og lignende henvises til afgørelse efter hegnslovens bestemmelser
  • At drive og vedligeholde ejendommen ”Særbækhuset” samt vedligeholdelse af strandgrunden lige før Dragsmur, som rekreative fællesområder for foreningens medlemmer

Du kan læse foreningens vedtægter her

Kontakt vedr. indmeldelse: Forkvinde Else Amdneh, tlf.  86915400 / 24415473 / mail: else.amdneh@gmail.com

eller kasserer Karen Krarup, tlf. 21956621 / mail: karen@krarup.eu

Indbetaling kan ske til grundejerforeningens konto i Sparekassen Djursland på følgende kontonr.: 9388-0000976253.

Kontakt vedr. båd/jolleplads: Karen Krarup, tlf. 21956621 / mail: karen@krarup.eu