Husudvalg for Særbækhuset

Husudvalget sørger for administration og drift af Særbækhuset. Det er også udvalget, der står for udlejning af huset til foreningens medlemmer. Læs mere om huset under punktet Særbækhuset“.  

Har du brug for at leje Særbækhuset til arrangementer el. lign, skal du kontakte Lisbeth Jæger.

Husudvalget anno 2018 har følgende medlemmer:

Lisbeth Jæger,  Rønne Alle 32        
Tlf. 60741639   

Mail: malu5104@hotmail.com

Else Mathisen, Plantagestien 2
Tlf.: 24960890

Mail: elmat@aarhus.dk

Merete S. Rasmussen,  Strandgårdsvej 1A          
Tlf. 30369764 

Mail: merete@kida.dk

Aase Lading, Lykkevej 4B               
Tlf. 26974377   

Mail: mogens.lading@live.dk

Tina Christensen, Rønne Alle 30c 
Tlf. 40338812   

Mail: jobtc@live.dk